19961183_2343957815829442_8861536919854241736_n

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AHD2.0mp. @อ. บ้านหมอ สระบุรี

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AHD 2.0 Mpixel ลูกค้าย่าน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยชุดโปรโมชั่น โปร โม ชั่ น กล้อง วงจรปิด HIP 1080P

กล้องรุ่น CMX802RHD ทรงกระบอก 8 ตัว
– ความละเอียดสูง 2.0 ล้านพิเซล
– ระยะส่องสว่างอินฟราเรดไกลสุด 25 เมตร
– ติดตั้งทั้งภายใน และภายนอกอาคาร กับมาตรฐาน IP66
– สามารถติดตั้งง่าย ด้วยขายึดมาพร้อมตัวกล้อง

เครื่องบันทึก ระบบ AHD ยี่ห้อ HIP
CMX 7008 สำหรับกล้อง 8 ตัว

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *