IMG_20170624_123556

งาน รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ระบบ AHD 1.3 ล้านพิเซล

ลูกค้าให้ความไว้วางใจให้ทีมงานเราติดตั้งกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ HIP 1.3 ล้าน 4 ตัว ด้วยเครื่องบันทึกรุ่น CMX7004 กล้องวงจรปิด รุ่น CML301RHD

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *