19961604_2345486255676598_6525595282871691695_n

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AHD 2.0ล้าน @นวมิทร์ 157

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ AHD 2.0ล้าน ลูกค้าย่านนวมิทร์
ด้วยกล้องยี่ห้อ HIP 2.0ล้าน กล้องรุ่น CMX802RHD ทรงกระบอก
– ความละเอียดสูง 2.0 ล้านพิเซล
– ระยะส่องสว่างอินฟราเรดไกลสุด 25 เมตร
– ติดตั้งทั้งภายใน และภายนอกอาคาร กับมาตรฐาน IP66
– สามารถติดตั้งง่าย ด้วยขายึดมาพร้อมตัวกล้อง

เครื่องบันทึก รุ่น CMX 7008 สำหรับกล้อง 8 ตัว

ติดตั้งทั้งหมด 8 ตัว

ขอขอบพระคุณลุกค้าที่เลือกใช้บริการจากทีมงาน 2civilized.com